2012. március 10., szombat

A temetői Szentlélek templom építése


A templom alapkőletétele 1934. szeptember 30-án,
a felszentelés 1937. május 17-én történt.
Tervező: Fábián Gáspár műépítész. 
Az építést Sipos István, helybeli építőmester irányította.


"A gyárvárosi templom építési munkálatai szépen haladnak előre. A felsőtemplomban már állnak az oszlopok és serényen folyik a boltívek kiépítése. A munkások megkülönböztetett örömmel végzik teendőiket: hiszen a Legfelségesebb Úrnak építenek hajlékot."
Katolikus Élet, 1935, augusztus
"Az újvárosi templom mérföldes lépésekkel közeledik a befejezéshez. Már felállították a gyönyörű fehér műmárvány oszlopokat is. Nap-nap után több és több nézője akad a napsütésben ragyogó arany keresztű új templomnak. Ha valami nem várt eset közbe nem jön legközelebbi számunkba már a kőmíves munka teljes befejezéséről fogunk beszámolni."
Katolikus Élet, 1936. augusztus-szeptember


"Már megnézted Testvér a Szolnok-újvárosi templomot ? — Aki látta, mindenki elragadtatással beszél róla. Igazán csak dicsérettel tudunk megemlékezni az Egyházközség vezetőségéről, hogy ily nehéz időben, ily nagy és szép dolgot tud alkotni. Már majdnem az utolsó simításoknál tartanak. A templom festése már folyik, a mennyezet képei is nemsokára készek lesznek. Úgy hírlik, hogy jó Atyánk a kegyelmes Főpásztorunk még az ősz folyamán ellátogat hozzánk és a felszentelése után át is adja azt a hívek használatára."
Katolikus Élet, 1936. október

A fényképek B. Sipos Gabriella családi gyűjteményéből származnak. Köszönet érte.