2012. november 10., szombat

Aki itt kapott nemesi címet: Vigh Gyula


»Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége folyó évi március hó 22-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Önnek, valamint törvényes utódainak az ipar és a kereskedelem terén szerzett érdemei elismeréseül a magyar nemességet „Újvárosi előnévvel méltóztatott legkegyelmesebben díjmentesen adományozni.
Egy lelkes, becsületes és férfias működés találta jutalmát eme kitüntetésben; és azon előlegezett remény és tudat, hogy Tekintetességedet és utódait mindenkor az első sorokban fogjuk találni, ha a Haza és a Király hív.
Amidőn a kereskedelemügyi m. kir. Minister Ő Nagyméltóságának erre vonatkozó rendelvényét kikézbesítem, igaz örömömnek adok kifejezést eme legfelsőbb kegy megnyilvánulása felett.
Fogadja Tekintetességed őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Szolnok, 1913. évi április hó 7.
Horthy Szabolcs
főispán«       

Újvárosi Vigh Gyula életéről és a szolnoki Újvárosban kifejtett tevékenységéről az Újvárosi Vigh Gyula című bejegyzésben szólok.