Háztulajdonosok 1932-ben

Szolnok város háztulajdonosai
VII. (Gyárváros — Újváros — Téglaház)
és VIII. kerület (Kőrösi úti földek)

Forrás:

Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye címtára. Szerk. Vajda Gyula
. Szolnok, 1932-1934.

Akácfa utca
2 Balogh József
4 özv. Kollár Györgyné
6 Abonyi Antalné

Alvégi út
1 Nagy Károly
2 Mátyás Ferenc
3 Balogh Miklós
4 Hír Antal
5 Cseh Albert
6 Villner Ádámné
7 Gazdag Ferenc
8 özv. Markó Andrásné
9 Sternáth Sándor
11 Szabó György
13 ifj. Albrecht Ferenc
17 Kiss Vincze
   Szobi András
   özv. Abonyi Ferencné
   János Antal
   Rónai Kálmán
   Majernik János
   Török Béla
   Dörnyei István
   özv. Bakos Józsefné
   Szép Kiss Ferenc
   Hoksári Ferenc
   Bódi Jánosné
   özv. Bulzán Mátyásné
   Weisz Ernő
   László József
   Verók Mihály
   özv. Franik Lászlóné
   Humli Dezső
   özv. Margót Andrásné
   Kecskés András
   Ondok Ferenc
   özv. Szép Balázsné
   Kovács János
   Bede János
   Szép Sándor
   Jakab István
   Bencsik Gáspár
   Tisza József
   Szekeres Ferenc
   B. Simon Béla

Attila utca
4-5 Vármegyei Iparfejlesztő rt.
6 Bakai Gyula
7 Szolnok megyei város
8-10 Szolnoki Gőzfűrész rt.
9 Barta örökösök
11 Sugár Adolf és István
12 Egyesült M. Malomipar rt.
12 Margóth András
12/1 Feigl Rezső
12 Kiss Istvánné
13/1 özv. Groska Jánosné
13/15 Egyes. M. Malomipar rt.
19 Dániel Mihály
23 Munkácsi Mihály
23 Markó György
27 Dr. Fodor és Németh
29 Rákos Gyula
   Bálint István
   Csontos László
   Kálmán László
   Szép Károlyné
31 Szolnoki Czukorgyár r. t.

Avar utca
1 Gera József
2 Szilágyi Ferenc
3 özv. Bali Istvánné
4 Petrus Lajos
5 Nagy László
6 Zsiros János
7 Vida Sándor
9 Pintér János
10 Misi Ernő
11 Mihályi Kálmán
14 Veszelei Ferenc
15 Horváth Mihály
16 Mészáros Mihály
18 Balogh Pál
20 Martikán Kálmán
22 Tóth Antal
    Kovács Ferenc
    Tasi Mátyás
    Kiss Ferenc

Béke utca
1 Torma Jánosné
3 Istváni Kálmán
5 Barta Ferenc
6 özv. Kubik Gáborné
7 Papp Géza
8 Csibrán Mátyás
11 özv. Szép Lászlóné
12 Biró Illés
13 Hegedűs János
15 Péter Sándor
17 Orosz Sándor
18 Takács János
19 Somodi József
19/a F. Bede Ferenc
20 Pélyi János
21 Luzsányi István
22 özv. Juhász Sándorné
23 Kálmán József
25 Csongrádi Gergely
27/a Bertalan Dezső
28 Majzik Tamás
29 Zölci János
29/a Soós István
30 Bede József
30/a Tasi János
31 özv. Pitzmann Pálné
33 Furcsa Jánosné
33/a Bozóki Lajos
35 Buzás István
36 Cseh Mihály
37 Banczik András
38 Csabai Ferenc
40 Farkas János
41 Csányi Ferenc
43 Debreczeni István
45 Kubik Sándor
47 özv. Ulviczky Istvánné
49 Káplár József
51 özv. Varga Ferencné
53 Veres Mihály
      Mellékköz
   Rigó József
   Kolláth András
   özv. Krizsán Jánosné
   Erdei Pál
   Tisza Antonné
   Karkus János
   Hoksári Antal
   ifj. Csényi Ferenc
   Szabó István
   Galló Pál
   Majzik Szilveszter
   Bózsó Márton
   Kiss Takács András
   Drávucz Mária
   Takács József

Bogár utca
1 Herczeg Antal
3 Veréb Mihályné
5 Buzás Béla

Bojtár utca
2 Kovács Antal
4 Szűcs József
6 Ondok Mihály

Bokor utca
2 Tarjáni Benedek
4 kk. Pataki Erzsébet

Bors utca
1 özv. Kolláth Béláné
3 Deme Antal
5 Markó István

Csaba utca
1 Korény János
2 Vincze Ferenc
3 Murányi István
4 Dr. Fodor Károly
5 Károly József

Csallóköz utca
1 Tamás József
2 Molnár D. János
3 Smigura János
4 D. Vigh Balázs
5 Csicsai Benedekné
6 Kálmán József
7 Simon Viktória
8 Galsi József
9 Ürge Sándor
10 Agócs Ferenc
12 Papp Lajos
14 Luzsányi László
16 Mihályi János
17 özv. Kolláth Béláné
18 özv. Kállai Jánosné
20 Burka Lajos
22 Csák Imre
23 Mezei István
25 Tóth József
26 Vigh Károly
27 Lincsik Jenő
28 Remecz Mihály
28 Szabó Sándor
29 Nerfeld Ferenc
30 Halász Károly
31 Balogh Imre
32 Hajdu Lajos
34 Majoros János
35 Kiss István
36 Csillik Antalné
37 Fábián Antal
39 özv. Gulyás Antalné
40 Beviz Frigyesné
42 Fancsali István
43 Biró Pál
44 Hauser János
46 Kovács Lőrinc
47 Dobos Ferencné
48 László Mihály
49 Molnár Mihály
50 ifj. Kubik Sándor
51 Dobos Ferenc
52 özv. B. Nagy Istvánné
54 Baczuk István
    Jerolin Zsigmond

Csendes utca
2 Urbán Balázs
4 Kakó Imre
6 Kovács Pál
8 Ditz Lászlóné
10 Tolvaj Mária
12 Kanyó János

Cserje utca
1 Bózsó Ferenc
2 Mátyus István
3 Bohács Antal
4 Rigó Antal
6 Kállai József
8 R. Nagy Ferenc
10 Perge József

Cserép utca
2 Bors Irén

Csont utca
1 Vass Sándor
2 Brezvai József
3 Rigó Józsefné
4 Balogh Pál
   özv. Török Lajosné
   ifj. Récsei Sándor

Darázs utca
1 Poós Ferenc
2 Tóth András
3 Vojter Imre
4 Mészáros József
5 Kozák János
6 Fancsali János
7 Szabó János

Fenyő utca
1 Szalai József
2 Subtyán György
3 Rédei Sándor

Fertő utca
2 özv. Farkas Ferencné
4 Gájer József
6 Helfrich Péter
8 Polgár Gábor
10 Molnár János
12 Hecker József
14 Farkas István
16 özv. Tasi Mihályné
18 Balázs József
22 Sternáth János

Fenyő utca
1 Szalai József
2 Subtyán György
3 Rédei Sándor

Fillér utca
Tisza József
Lambert Lajos
Modla Ferenc
Magóczi Ferenc
Vaslagh András
Válóczi Ferenc

Füge utca
1 Simon József
2 Bede Antal
3 Modla Lajos

Fűrész utca
2 Lamperth István
4 Szlávik Dezső
6 Szűcs Mihály
8 Balogh Ferenc
10 Lévai Mihály
12 Orbán Balázs
14 Rittersporn Ferenc
18 Kubik János
20 Karkus Vendel
39 Szabó László
   Ragó Antal
   Dénes Pál
   Mihályi Ernő

Fürj utca
1 kk. Hamar László
2 Csiszér Sándor
3 Orosz Lajos
4 Kovács Géza
5 Vidra János
6 Csabai István
7 Cs. Kovács István
8 Bali József
9 Erdei László
10 Cs. Sebestyén József
11 Papp Lajos
13 Pintér János 13/a Szabó Mihály
14 Mezőgazd. Takarékpénztár rt.
17 Poraitz Jenő
19 özv. Nyitrai Józsefné
   Kienzl Gábor
   Rozsmann Pál
   Horváth András
   Terenyei Mihály
   Örvendi Sándor
   özv. Timár Béláné
   Bede Antal
   Juhász Balázs
   Turóczi Ferenc
   Szép János
   Palla József

Gödör utca
1 Báró Harkányi János
2 özv. Rigó Józsefné
2/a Farkas Márton
2/b Mezei Béla
2/c-4 Holló Ödön
6 Ocskó István
6/a Ocskó András
6/b Ocskó György
8 Paulik Károly
10 Czinege Antal

Gyopár utca
2 Halápi Imre
4 Fajankovics László
6 Pugner Antal

Gyökér utca
1 v. Nagy Ferenc
5 Zajacz Ferenc
7 Kovács Lajos
9 Bollók Gyula
11 Kovács István
13 Sándor László
15 Horváth László
17 Kiss István
19 Papp Ferenc
21 Vincze Imre
23 Godor János
29 Csibi László
31 Klimon József
33 Gulyás Ferenc
35 Józsa Mihály
37 Klimon Mihály
39 Piti János
41 Sós István
41/a Szelcsik Ernő
43 özv. Csibrán Sándorné
45 Mészáros Mihály

Hant utca
1 Ciffra Ferenc
3 Márkus János

Havas utca
1 Czakó József

Homok utca
2 Modla Imre
4 Bohács Anna és Margit
6 Ondok Károly
8 özv. Kaszner Jánosné

Horog utca
1 Balogh Mátyás
3 Ondok Ferenc
5 Kiss János
7 Szarvas József
9 Horgász Károly
11 Tasi Máté
13 Bordás János
15 Szathmári Kálmán
19 özv. Scheller Ferencné
21 Benedek János
23 Barbacsi Zsigmond
29 Raskó Imre
31 Brenyó Mária
31/1 Csősz János

Hullám utca
1 Keskeny Sándor
2 Csordás Ferenc
3 Torma Imre
4 Perge és Sulyok
5 Deme József
6 özv. Ragó Antalné
7 Horváth Ferenc
8 Szép András
9 Deme Pál
10 Almási Mihály
11 Turba Ferenc
12-14 Gulyás Mihály
13 Bohács Rudolf
15 özv. Fehér Mihályné örök.
16 Major Imre
17 Gyetvai János
18 Szabó Lászlóné
18/1 özv. Antal Illésné örök.
19 Zsiros István
20 özv. Fekecs Istvánné
21 Iványi János
22 Molnár István
23 Gyetván Béla
24 özv. Dávid Józsefné
25 Rácz Bálint
26 Csapó József
27 Gyetvai István
28 Juhász József
29 özv. Kálmán Bálintné
30 Zsiros János
31 Sölétormos Béla
32 Kinál Endre
33 Cs. Szép Mihály
34 özv. Vörös Mihályné
35 Szabadszállási Istvánné
36 Kálmán Ferenc
37 Nagypál Tamás
38 özv. Bolyhos Józsefné
39 özv. Csillik Lajosné
40 Sebestyén József
41 Matuszka János örök.
42 Bózsó András
43 Fehér Mihály
44 Tisza Antalné
45 Hamzi Györgyné
46 Szántó János
47 Szép István
48 Kovacsevics Boguszláv
49 Bohács József
50 Matuszka István
51 Uri Szabó György
52 Szabadszállási István
53 Bencze Sándor
54 Major Istvánné
55 Bede József
57 Matuska András

Iskola utca
[ma dr. Durst János utca]
3 Horváth Antalné
5 Gulyás József örök.
7 özv Pfeiffer Józsefné
8 Bohács Erzsébet
9 Váradi Gábor
10 özv. Gombos Imréné
11 Figus Adolf
12 Vincze Kálmán
13 Jung István
14 Danczák József
16 özv. Gyalai Gáborné
17 Kaszik Venczel
18 Nemes Gyula
19 özv. Láda Jenőné
20 Skultéti György
21 özv. Skála Vilmosné
22 Bencze László
23 Szűcs Zsigmond
24 özv. Heller Miksáné
25 Deme Sándor
26 Timár Ferenc
27 özv. Galla Józsefné
28 Kozák József
29 Harangozó Károly
30 Szvarek Ferenc
31 Rózsa Emilné
32 Poltz Hermann
33 Oroszi János
34 Schüch Béláné
35 Barhács Ferenc
36 Egyesült M. malomipar rt.
37 Nagy Ernőné
38 Oroszi András
39 Pintér József
40 Majláth János
41 özv. Hoffman Venczelné
42 Szabó Lajos
43 Danczák Árpád
44 Nagy Mátyás
45 Schnetter Péter
46 Önsegélyző Egylet
47 Zarnóczai Sándor
48 Várm. Iparfejlesztő rt.
49 Markóth Pál
50 Khon Ignácz örök.
52 Dr. Vigh Gyula
53 Németh Andrásné
54 özv. Baranyi Jánosné
55 Pótári Ferenc

Iszap utca
1 Mucsi Ferenc
2 Dobos Ferencné
3 özv. Bakos Józsefné
4 Gaál János
5 özv. Zsemlye Andrásné
6 özv. Szabó Jánosné
7 Tisza József
8 Kubik Imre
9 Ondok János
10 Osgyán Géza
11 Ábel József
12 Kurucz Béla
13 Molnár János
14 özv. Tamás Lászlóné
15 Tóth Ferenc
16 Mihályi József
17 Rónai József
19 Özv. Majoros Isivánné
20 Katona Mihály
21 Jakab József
22 Tichi Rezső
23 özv. Kelemen Sándorné
24 Nyókó Ferenc
25 Karpinecz Illés
27 Molnár Gyula
29 Szabó Albert

Kerék utca
1 Munkácsi János
2 Mészáros István
3 Örvendi József
4 Józsa Balázs
5 Kálmán János

Korall utca
1 Baranyó Ferenc
2 Major József
4 Szántó Sándor
6 Palla István
8 Molnár József

Kőrösi út

[1972-től 1990-ig Munkásőr út] 
3 Br. Harkányi János
5 v. Munkácsi István
7 Kádár Ferenc
8 Szüsz Tinka
9 Domokos Istvánné
10 Fodor András
11 Tóth Pál
12 Ehrlich Lipót
13 Göblyös János
14 Balla László
15 özv. Munkácsi Istvánné
16 Palla János
16/a Drab István
17 Tasi Sándor
18 Bede Antalné
19 Mihályi János
20 Bede Antalné
21 özv. Horváth Ferencné
22 Kalmár László
22/a özv. Rigó Józsefné
23 Szánthó József
24 Szabó Juliánna
24/a Soós I. Ferenc
25 Gyetván Béla
26 özv. Mucselini Józsefné
27 Agócs Sándor
28 Rákos János
29 Kapolcsi János
30 Farkas Ferenc
31 özv. Szabó Lajosné
32 Rajzik Hermann
33 Agócs János
34 Récsei Sándor
35 Kiss Ádám
36 Hamzi József
37 T. Szabó Imre
37/a Fancsali György
      Mellékköz
   id. Hegedűs János
   Berényi József
   ifj. Hegedűs János
   ú. Szabó Károly
   P. Kovács Ferenc
   Nagy Imre

Lomb utca
1 Pogány János
2 Birkás Béla
3 Pótári Sándor
4 özv. Kiss Lázárné
6 Ábel János
8 Rontó József
10 Majoros László
12 Vincze Józsefné
14 Ragó Ferenc
16 B. Simon György
18 Raskó Mária és Ilona
20 Uri Szabó József
22 K. Kovács István
24 Dobos István
26 Burján Mátyás
28 Csontos László
30 Biró Ferenc
32 Bede Mihály
34 Nagy Sándor

Meder utca
1 Horváth János
3 Biró János
5 Verebélyi József

Medve utca
1 Búcsú Ferenc
2 Vigh Ferenc
3 özv. Bagi Istvánné
4 Rigó Sándor
5-7 Tánczos János
6 Sárkány József

Mező utca
1 Kelemen János
2 Orda Gyula
3 Szabó József
4 Bózsó József
5 Bede János
7 Serfőző László
9 Orosz Gyula

Mocsár utca
1 Szép István
2 Zeller József
3 Benedek Gézáné
4 Cs. Szép Sándor
6 Munkácsi Ferenc
8 Szabó József
10 Munkácsi Mihály

Muhar utca
1 Sütő István
2 özv. Zajacz Istvánné
3 Bognár Kálmán
4 Farkas Ferenc
5 Matuszka Antal
6 Katona Gergely
7 Bali János
8 Papp Ferenc
11 ifj. Csörgő György
13 id. Csörgő Györgyné
15 Farkas János
17 Leidecker Ferenc

Nyárfa utca
1 Őz Lajos
2 Csajbók István
3 Bohács Mária
5 Bársony Ferenc
6 Cseh Imre
7 Pál Szabó József
9 Szabó György
Oroszlán utca
2 B. Nagy Mihály
4 özv. Bugyeszky Illésné
6 Vigh István

Őrház utca
1 Kiss Imre
1/a Szabó István
3 Nagy István
5 Csollák Antal
7 Nagy P. István

Párduc utca
1 Deme Sándor
2 Szathmáry Kálmán
3 Herkó Gyula
4 Kozma Zsigmond
5 özv. Keskeny Béláné
6 Rácz Antal
7 Sipos Kálmán
8 Gyenge Domonkos
9 Búcsú Istvánné
10 Virágh János
12 Ondó Jánosné

Raktár utca
1 Köblyös Sándor
3 özv. Rabolt Béláné
5 Csizmás Mihály

Róna utca
1 v. Tasi Lajos
3 Kubik Antal
5 özv. B. Tóth Sándorné
7 Nyitrai István
9 Nyókó Ferenc
11 Ragó Ferenc
13 Józsa János
15 Pető József
17 Sándor József

Sashalmi utca
1 özv. Bohács Istvánné
1/a Biró Lajos
1/b Horváth János
1/c özv. Földi Antalné
1/2 Pornázi Sándor
1/3 Mondok Ferenc
1/5 Trokán Aladár
1/6 Erdős Ferenc
3 Szabó János
4 Csényi István
5 id. Markót András
6 Szekeres Menyhért
7 Bencze Ferenc
7/a Leidekker János
7/b Erdős Imre
7/c, /d, /e ifj. Buzi János
7/c Buzi László
7/d Szabó József
7/7 Rigó György
8 özv. Hegedűs Istvánné
9 Fancsali Menyhértné
10 özv. Bogár Imréné
11 özv. Lévai Sándorné
12 Bodor Mihály
13 Horváth János
14 Erlich Lipót
16 Fodor Mátyás és Erzsébet
18 Tujó Józsefné
18/a Pavlovics Károly
20 Csibrán Mátyás
22 Lámer Sámuel
24 Hangya Mihály
26 Szécsi József
28 Mag József
30 Szabó Ferenc
32 Balla István
34 Borbély Sándor
38 Mertz Lajosné
40 Vidra Mihály
42 kk. Sziráki Mária és Erzsébet
44 Deák Ferenc
46 Ragó Józsefné
48 Dézsi Eszter
50 Három Ádám
52 Törőcsik István
54 Biró Antal
56 ifj. Vincze István
56/1 Törőcsik Pálné 

   Erdős Ferenc

Sirály utca
1 Ondok András
2 Katona László
3 Horváth János
4 Gyenge Károly
5 Szücs Antal
6 özv. Gedeon Jánosné
7 Fekete Vincze
8 Vigh József
9 Szúdi Mihály
10 Balyi Imre
11 Dobos András
12 Ondreicsik János
12/a Tasi Kálmán
14 Rusznyák Sándor
15 Harsányi István
16 Gusz Antal
18 Nagy Lajos
19 Kubik István
21 Dedrák István
22 Szabó István
    Tóth László
    Takács József
    Ragó Béla
    Molnár István
    Munkácsi Balázs

Szél utca
1 Koczka Jánosné
3 Papp János
5 Kozák János
7 Kovács Lajosné

Szent János utca
[ma Pálfy János utca]
2 László Antal
4 Dávid Dezső
6 Donáth Géza
8 Farkas János
10 Kántor Mihály
12 Ozsgyán Kálmánné
14 U. Szabó György
16 Graczer János
18 U. Szabó Antal
20 Kispál József örök.

Szivattyú utca
2 Bede László
4 Szabó Julianna
6 özv. Bohács Mihályné
8 Varga Ferenc
10 özv. Bede Mihályné
12 Czakó Ferenc
14 Simon Mihály
16 Biró Ferenc
18 özv. Samu Ferencné
20 Szabó István

Temető utca
1 Nyókó József
2 özv. Gavallér Elekné
2 Zsebik József
3 özv. Gógán Józsefné
4 Bényei Jánosné
5 Mészáros Pál
6 Berkes László
7 Orsz. Társadalmi Bizt. Int.
8 Sebestyén László
9 Dávid Ferenc
10 özv. Csényi Vinczéné
11-13 Vigh Jenő
12 Bohács Pálné örök.
14 Milus Ferenc
16 Turcsán Pál
18-20 Deutsch Jenő
22 Karácsonyi Dénes
24 özv. Tóth Imréné
26 özv. Matyasovszky M.-né
28 özv. Kopperman G.-né
30 Zsolczai János
32 Rontó Mihály
34 Gulyás Balázs
36 Szilágyi Frigyes
40 Bakai Gyuláné
42 Palla István
44 Munkácsi Mihály
46 Dávid Béla
48 özv. Simon Ferencné
50 Palla János
52 özv. Tauszig Henrikné

Teve utca
1 Bózsó Ferencné
2 Hangler Kálmán
3 Erdős Sándor
4 B. Nagy Tamás
5 Czinege Lajos
6 Józsa Mihály
7 Bózsó Mihály
8 Fehér Lajos

Tigris utca
1 Borszok András
2 B. Nagy Sándor
3 Patai örökösök
4 özv. Sinelczer Jánosné
5 özv. Cs. Farkas Jánosné
6 Debreczeni Imre
7 özv. Ferencsik Péterné
8 Dobos Mátyás
9 özv. Zsuffa Józsefné
9/a Horváth Sándorné

Tó utca
2 Fehér Ferenc
4 Hantai Károly
6 Ónodi Gábor
8 Ragó József

Törteli utca
1 Dombai Gábor
3 Scheller János
5 Kocsis Dezső
5/a Bárkány János
5/b Szép János
6 Buzi Lajos
8 Lévai Mihály

Vágóhíd utca
1-2 Pirniczer Edéné
3 Verebélyi Gyula
4 özv. Gedon Jánosné
5 B. Farkas Mihály
6 Szekeres Sándor
7 Staúsz Vilmos
8 Zsiros Gáborné
9 Váczi Mihály
10 Szép Ferenc
11 Molnár István
13 Fodor és Váczi
14 D. Simon Mihály
15 özv. Sándor Józsefné
16 Nagy Lajos
17 Szép András
18 László István
19 Tisza József
20 Altmann és Illés
21 özv. R. Szép Józsefné
22 Keskeny József
23 ifj. Iványi János
24 özv. Baranyó Jánosné
25 Hamzi Ferenc
26 Palla Jánosné
26 özv. Gulyás Jánosné
27 Léderer Fülöpné
28 Szép József
29 Borsod-Miskolci és Debreceni Gőzmalom r. t.
30 özv. Szép Kiss Ferencné
32 Kálmán István
34 Nagypál Sándor
36 Iván Imre
38 Boros Lipótné
40 Simon István
42 Bózsó János
44 Papp Zoltán
46 özv. Szabados Jánosné
48 özv. Urbán Istvánné örök.
50 Tóth István
52 Gyetvai és Sebestyén
54 Zeller János
56 Mészáros János
60 Franyik József
60/a Benedek Gézáné
62 Szép Antal
64 özv. Szép Istvánné
66 Szigeti Gusztáv
68 Varga Mihály

Vihar utca
1 Györe János
2 Kovács János
4 Hir Mihály

Zápor utca
1 Dékány István
2 Török Ferenc
3 Török Ferenc
4 Lerner Miklósné
5 Palla János
6 özv. Palásthi Józsefné
7 Földi Sándor
8 Balázs Lajos
9 özv. Vámos Sándorné
10 Pásztor István
11 Hecker József
12 özv. Csontos Lászlóné
13 özv. Horváth Józsefné
14 Buncsek Mihály
15 özv. Bódi Istvánné
16 Prokop Sándor
17 Szabó György
18 Vigh Jenő
19 Demeter József
21 özv. Dancsi Józsefné
23 Bársony Istvánné