2012. augusztus 10., péntek

Az Újváros 1853-54-ben

Újabb a Tabánnál az Újváros és legújabb a szálház [fatelep – K.K.] épületen túl úgynevezett Szent-János városa, mellyet zsindel-csinálók, deszkavágók, tégla-égetők és más munkások s a szálház körüli őrök nem igen régen telepítettek, s a Tisza parton lévő Nep. Sz.-János kápolnájáról neveztek el.”
Palugyay Imre: Jász-kun kerületek s Külső Szolnok vármegye leírása. Pest, 1854.

Szolnok város 1853-ban - kéziratos térkép, Magyar Országos Levéltár