2012. október 10., szerda

A csiszlikói és téglaházi legények harca – 1906

A CSISZLIKÓI ÉS TÉGLAHÁZI LEGÉNYEK HARCA
Már több alkalommal megtörtént, hogy a két városrész legényei harcba keveredtek egymással, és miután jól helybenhagyták egymást úgy, hogy a csatatérnek nemcsak sebesültjei, de halottai is voltak, majd egy időre elcsendesedtek, és csak a bíróság előtt találkoztak, hol mindenik fél megbűnhődött tetteiért.
A napokban is, október hó 31-én Abonyi Ferenc társaival, Józsa Antallal és Ivanics Jánossal estefelé betértek az Engel-féle kocsmába borozgatni. Amikor aztán egy pár liter bor felhajtása után bátorságot merítettek — azzal a jelszóval, hogy „ki a legény a csárdában?” —, útnak indultak. Ámde ők kis számban voltak azon 20 tagból álló csoporttal szemben, mely Rontó Antal vezetése alatt a Hungária malom mellett útjukat állta. Egyenlőtlen volt a harc, tehát rövid ideig is tartott, mert az erősebb fél Abonyi Ferencet csakhamar leverte úgy, hogy eszmélet nélkül maradt a küzdtéren, míg Ivanics János és Józsa Antal örültek, hogy egy pár ütleg árán menekülhettek. Abonyi életveszélyes sérülésekkel a kórházban fekszik. A tettesek ellen a nyomozás megindíttatván, Tarkó Lajos és Soós József csendőröknek két napra volt szükségük, míg a banda tagjait kézre kerítették.
Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, 1906. nov. 4.


Szolnok város 1903. évi házszámozási térképének részletén az egykori Hungária gőzmalom épületeit (bal szélen, a már szintén megszűnt papírgyár helyén), Engel József kocsmáját (3008. sz.; a mai Csáklya utca és a Vágóhíd utca találkozásánál) és a Tiszát (jobb szélen, nyíllal jelölve) látjuk.