2012. május 10., csütörtök

Csiszlikói suhancok a Gondolta csárdában

A Gondolta csárda és a Csiszlikó a III. katonai felmérés 1883-ban készült térképén

CSISZLIKÓI VITÉZEK
Palla Pál pusztapaládicsi dohányos [dohánytermesztő] e hó 20-án a »Gondolta« csárdában bált rendezett, melyre Szolnokról is több csiszlikói suhanc kirándult. A mulatság vígan folyt, nem zavarta meg semmi. A mulatók között volt egy huszár is, ki oldalfegyverét letette a tánchelyiség egyik sarkába, s ugyancsak rakta a csárdást. A betyárságáról és veszekedő természetéről ismeretes csiszlikói legénység — hogy a szegény huszárnak kellemetlenséget okozzon — a kardját ellopta, melyet csak akkor vettek észre, mikor a jómadarak eltávoztak. A bált rendező gazda két fia, István és József utánuk sietett, s visszakövetelték a fegyvert. Ezeknek sem kellett egyéb, eldobták a kardot, majd a náluk lévő dorongokkal nekimentek a Palla-testvéreknek, s jól helybenhagyták őket.
A csiszlikói legények elvitték Palla István kalapját is, melyet Gedrák Istvánnál talált meg a rendőrség. Gedrák a rendőrségen megnevezte hős társait, kik mindannyian átadatnak a rendőrségnek.
(Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, 1898. aug. 25.)