2011. december 10., szombat

Epizódok az Újvárosi Olvasókör történetéből

"Új olvasókör Szolnokon
[...] Hiány van a város némely kerületében olvasókörökben. Az újabb időben ez is lehetőleg pótolva van. Legújabban az Újvárosban alakult meg a »Szolnok-Újvárosi Olvasókör«, mely célul tűzte ki magának, hogy tagjai részére könyvtárt szerez be, újságokat járat, felolvasásokat tart, hangversenyeket rendez, hazafias ünnepélyeket ad, és e mellett tagjai részére kényelmes otthont, kellemes szórakozást nyújt.
Képzelhető, hogy a nagy űrt betöltő, és kizárólagosan társadalmi és kulturális célokat szolgáló körbe a tagok milyen tömegesen lépnek be; mert ott ki van zárva a politika és a felekezetieskedés. Az alakuló közgyűléskor már 120 taggal dicsekedett a kör, és tisztviselőit a következőképpen alakította meg:
díszelnök lett dr. Hasznos József,
elnök Bényei János,
jegyző Zala Ferenc,
alelnök Vághi Kálmán,
gazda Bencze Sándor,
titkár Oreskó Dezső és Halasi Géza,
énekkarvezető Oreskó Dezső,
ellenőr Gulyás József, Láda Jenő, Varga Kálmán és Récsei Sándor,
könyvtárnok Brunecker József és Balog János.
A választmány Magyari Gyula, Bakai Gyula, Blum Hermann, Gerő Adolf, Czinóber László, Kocsis Pál, Geier József, Balogh Mihály, Pracser Károly, Uri Szabó Ferenc, Szücs György, Zsiros István, Ocsai Sándor, Oroszi András, Ungár József, Nagy Endre és Szücs Vilmos tagokból áll.
Az ünnepélyes megnyitás március 14-én lesz, mikorra a teljesen modernül berendezett körhelyiség a tagok rendelkezésére áll, minek célszerű felszerelése dolgában Bényei elnök és Zala jegyző szinte emberfeletti munkát végez."
Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, 1908. febr. 23.

Újvárosi Olvasókör
Elnök: Danczák József
Alelnök: Szorcsik Antal
Titkár: Szeles József
Jegyző: Bencze László
Pénztáros: Orosz János
Gazda: Virágszál József
16 tagú választmány
Szolnoki és szolnokmegyei almanach. 
Szerk. Szabó Barna. Szolnok, 1926.

„Újvárosi Olvasókör"
Elnöke: Mátyás János máv. főellenőr
Szolnoki kalauz és címtár... 1928. 
Szerk. Tamásy Béla. Szolnok, 1928.

Az Iskola utca 36. szám az 1927. évi Szolnok-térképen. Az utca ma Dr. Durst János nevét viseli.

Újvárosi Olvasó Kör
Iskola-u. 36.
Elnök ifj. Bencze László
Titkár Papp Gyula
Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 
címtára 1932-1934. Szerk. Vajda Gyula. Szolnok, 1932.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése