2012. július 10., kedd

Újvárosi temetőtörténet (1)

A ma Újvárosnak nevezett területen létrehozandó első temetkezési helyről – mely a mai temetői templom közelében lehetett, s melyet később többször bővítettek – 1786. augusztus 5-én döntött Szolnok város tanácsa. A határozatot Somogyi Ignác kivonatában (1887) közlöm: »Az mostani temetőhely [ezt ma Gábor Áron tér néven tartjuk számon], mely még 1760-ban állíttatott fel, annyira megtelvén, hogy a mostani felsőbb parancsolatok szerint beléje temetkezni nem is lehetne, másikrúl kellene gondoskodni a kerteken kívül, a fenyűfák állása körül a közönséges legelő mezőből egy darabot, hogy felárkoljanak, az tanács abban megegyezett, de az F. P. Guárdiány P. Gugyelka Gérárd [Kudelka Gellért], mint Parocchia Adminisztrátora messzesége miatt alkalmatlannak állítván lenni, azon helyen őszi és tavaszi időkben a testek kihordására; a tanács is rejá állván ezen ellenvetésre, a város szélén más új temetőhely, a hol most Sándor József, Bihari Mihály, Kollár András, Kertész János lakosok kertyei vannak, hogy a jövő tavaszon felállíttasson, végeztetett; de a mint az első helynek helybenhagyásával megígértetett, hogy az útat ki fogja a város pallóztatni, és testhordó kocsit fog tartani, a Tanács egészlen [!] ezen ígéretéről ezen új hely kimutatásával elállott és magát abban declarálta, hogy semmi útat nem pallóztat, sem kocsit nem fog tartani.«

Az első újvárosi temető Szolnok város 1819. évi térképén (Magyar Országos Levéltár)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése