2013. július 30., kedd

A Hungária műmalom (1.)

Képeslap részlete. Kiadja Fuchs Lipót és fia, Szolnok, 1899.
Egy nagy, korszerű műmalom (hengermalom) építésének szükségességét már az 1880-as években felvetette a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdasági Egylet. A megvalósulásra azonban az 1890-es évek elejéig kellett várni. Ujfalussy Sándor főispán 1890 februárjában értekezletre hívta össze Budapestre azokat a megyei nagybirtokosokat, akikről feltételezhető volt, hogy érdekükben áll a malom létesítése. A résztvevők azonnal meg is alakították a végrehajtó bizottságot.
1891 májusában tartották meg az alapítói értekezletet. Augusztusban megtörtént a szolnoki „Hungária” gőzmalom részvénytársaság alakuló közgyűlése, majd az rt. nyilvános árverésen megvásárolta az államkincstártól a „nagy portus” nevű telket. [Ezt ma a nemrég megszűnt papírgyár helyeként tartjuk számon.] Szeptemberben kiírták a pályázatot a gőzmalom és a hozzátartozó épületek kivitelezésére. Ezt Pucher József budapesti építőmester (megyeházunk építője) nyerte meg, s már októberben elkezdődtek a munkálatok: „az építés körül … 50 kőmíves, s közel 200 férfi és nő foglalkozik”. 1892 májusában tartották az építkezés „bokréta ünnepélyét”.
A feltehetően 1892 októberében (és nem a helytörténeti irodalomban olvasható 1891. évben) történt indulásról a helyi lap tudósított:
A Hungária műmalom a teherpályaudvar közelében csendesen, zajtalanul kezdte meg működését a közelebbi napokban, s különösen az új városon lakók közül igen sok családnak nyújt biztos kenyérkeresetet. A monumentális, 6 emelettel ellátott épület körül nappal igen mozgalmas élet van, s a telephez berendezett vasúton naponként 17-20 vasúti kocsiból álló terményt szállítanak a felvivő gépezethez, mely azután éjjel-nappal munkát ad a bent hangyaszorgalommal dolgozóknak. Esténként a minden ablaknál kigyúló a lámpák – melyek a távolban mint egy-egy csillag tündökölnek – az udvaron elhelyezett két villanyfénnyel együtt nappali világosságban, impozáns látványként tüntetik fel az épületet. A gépezet moraja árulja el, hogy odabent munkás élet van. A vasúti kocsik naponként szállítmányokkal érkeznek a nagy kereskedelmi telephez, ezenkívül a Tiszán 3 hajó áll gabonával megrakva. Szóval a műmalom most már minden tekintetben megindította forgalmát…” 
Az ép Hungária malom. Képeslap részlete. Kiadó Wachs Pál. Forrás bedo.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése