2015. október 30., péntek

Emléktábla a temető kerítésén


AZ ÚJ TEMETŐ ÁTADÁSA
Szolnokon f. hó 8-án zárta be a városi hatóság a régi r. kath. temetőt, mely miután már emberemlékezet óta volt használatban, legutóbb annyira megtelt, hogy a lelkészi hivatal és a városi rendőrkapitány jelentése szerint abba temetkezni már tovább egyáltalán nem lehetett. Ugyanekkor nyittatott meg — harangzúgás és egyházi ünnepély közepette — az új temető. Karkecz Alajos rendtartományi főnök végezte a szertartást, s húzta meg a temető lélek-harangját, tudtul adva a híveknek, hogy az már — mielőtt a megyéspüspök által ide küldetett — felszenteltetett. Egyszersmind felhívta a híveket, hogy míg a harangzúgást be nem szünteti, imádkozzanak az elhunytak lelki üdvéért. Ezután Elek Salamon helyettes polgármester átadta a város nevében a r. k. hitfelekezet temetkezésére Barbur László temető-felügyelőnek és a r. k. temető-felügyelő bizottság jelenvolt tagjainak az új temetőt. Így tehát a r. kath. hitfelekezet — ha de jure nem is, de ténylegesen — birtokába jutott az új temetőnek.
(Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok, 1897. aug. 15.)

1897-ben — egy előző terv meghiúsulása következtében — a régi temető mellett nyitották meg az új temetőrészt (melynek centrumában található a Verseghy-síremlék). Akkor réginek a mai temető városhoz közelebb eső fele, újnak a távolabbi fele számított. Az emléktábla az 1. számú kaput tartó oszlopon áll. (1927-ben ismét megnyitották a "régi" temetőrészt.)

A "régi" és az "új" temetőrész, valamint az 1. számú kapu és a Verseghy-síremlék a mai temetőtérképen. 

Lásd még a „Holtak Kertje. A szolnoki temetők története” című összeállításomat!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése