2012. január 11., szerda

A temetői Szentlélek templom alapkőletétele — 1934. szept. 30.

A szentelésre igyekvők, középen Hanauer püspök

"Az újvárosi templom alapkőletétele
Szeptember 30-án tette le megyéspüspök urunk a Szolnok-újvárosi templom alapkövét. Az érkező Főpásztort [dr. Hanauer Árpád István] a nagyszámú hívősereg élén Hajós Rezső újvárosi helyi lelkész fogadta, majd Császi Ferenc, az egyházközség világi elnöke köszöntötte és felkérte az alapkő letételére. A megyésfőpásztor válaszában köszönetét fejezte ki az egyházközség vezetőségének, hogy főpásztori irányítását követve a templom építésében már ily szép előhaladást mutattak. Ezután egyházi ruhákat öltve a papság élén levonult az altemplom falai közé és az Egyház imáival megáldotta a Krisztust jelképező szegletkövet. Az alapító okmány felolvasása után azt a napi Új Nemzedék és két szolnoki újság egy-egy példányával együtt üveg és vörösréz-tokban a megáldott kőbe téve, a követ a templom falába elhelyezték. Ezt követte a templom falainak megszentelése és a püspök úr beszéde. Beszédében utalt az őskeresztények katakombáira s hogy mennyire szerette az Egyház a temetőt mindig a templom közelébe hozni, mert templom és a temető a boldog örökkévalóság útja. Kérte a híveket, hogy szeressék templomukat annál jobban, mert hisz szeretteik között, a temetőben van. A beszéd után a tervező, Fábián Gáspár műépítész kalauzolása mellett végigjárva megtekintette az építés munkálatait."
Katolikus Élet, 1934. október

Az alapkő megáldása — névvel jelöltem Sipos Istvánt, a templom építőjét.

A fényképek B. Sipos Gabriella családi gyűjteményéből származnak. Köszönet érte.

1 megjegyzés:

  1. Mindkét fényképen meghatottan fedeztem fel nagyapámat, dr.Császi Ferenc ügyvédet, aki akkoriban a római katolikus egyházközség világi elnöke volt (meg is kapta érte a magáét kamatostul, családostul, a mai napig is érvényes hatállyal, nevét az elkészült templom beljárata mellett a mai napig emléktábla őrzi. Köszönet a cikkért, a fényképekért. Dr.Császi Ferenc

    VálaszTörlés